Sample Text

GRIP-projektet

Det danske ligestillingspolitiske regime – kontinuitet og brud

Projektets slut-bog:

Anette Borchorst & Drude Dahlerup (red.):

Konflikt og Konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regimeudkom på Frydenlund Academics den 2.okt. 2020.

Medforfattere: Jørgen Goul Andersen, Maria Thiemer, Mari Teigen, Lise Agustín Rolandsen og Ditte Shamshiri-Petersen

 

Webinar om bogen på Kvinfo, 2.okt. kl.16-18.  

 konflikt og konsensus_forside.2

Kort beskrivelse af projektet

Formålet med projektet er at tilvejebringe en grundig karakteristik af det danske ligestillingspolitiske regime og identificere nøgleaktører, dynamikker og diskurser, der har været afgørende for udviklingen på tre centrale ligestillingspolitiske områder: ligeløn, barselsorlov og diskrimination-antidiskriminations lovgivning, samt af kvinderepræsentation, og – mobilisering og kønsforskelle i holdninger og vælgeradfærd. Projektet repræsenterer en ny tilgang ved at identificere og analysere skelsættende, formative perioder i den historiske udvikling i dybden. Tidsmæssigt fokuseres på udviklingen siden kvindestemmeretten med hovedvægt på perioden efter 2.verdenskrig. Analysen af kontinuitet og brud i det danske ligestillingspolitiske regime skal svare på, i hvilken udstrækning de formative perioder i historien har præget den senere udvikling.

Financieret af VELUX-Fonden

Se den fulde beskrivelse af projektet her

 

NYHED:

GRIP-projektets slutbog, udkommet 28.sept. 2020:

https://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/5669

Anette Borchorst og Drude Dahlerup (red.), med Jøren Goul Andersen, Ditte Shamshiri-Petersen, Lise Agustín-Rolandsen, Maria Thiemer og Mari Teigen.

Konflikt og konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime.

Frydenlund Academics

Indhold

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 2.  Det danske ligestillingspolitiske regime.

Drude Dahlerup og Anette Borchorst

DEL I.  Ligestillingspolitikken

Kapitel 3. Ligestillingspolitikken i politiske, faglige og retlige spor

Anette Borchorst og Lise Rolandsen Agustín

Kapitel 4. Uligestilling i pensionssystemet

Jørgen Goul Andersen og Anette Borchorst

Kapitel 5. Virksomhedskvotering i Danmark og Norge

Lise Rolandsen Agustín, Anette Borchorst og Mari Teigen

DEL II. Befolkningen: Kønsforskelle i holdninger og politisk deltagelse

Kapitel 6. Lige aktive, men på forskellige områder

Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen

Kapitel 7. Værdimæssig polarisering: Kønsforskelle i politiske holdninger

Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen

Kapitel 8.  Danskerne udgør Skandinaviens bagtrop

Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen

DEL III. Repræsentanterne.

Kapitel 9. Kvinderepræsentation ved åbne eller lukkede lister. Betydningen af de mange opstillingsformer ved danske valg

Maria Thiemer og Drude Dahlerup

Kapitel 10. Er ligestilling allerede opnået?

Drude Dahlerup

Kapitel 11. Kønsforskelle og repræsentation.

Ditte Shamshiri-Petersen og Drude Dahlerup

DEL IV. Det danske ligestillingspolitiske regime: Konklusioner og perspektiver.

Anette Borchorst og Drude Dahlerup